Política de privacitat Socis

Les seues dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (ASSOCIACIÓ BONA GENT), amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud d’inscripció com a soci. Les seues dades són tractades en base al consentiment prestat mitjançant l’enviament d’aquest formulari. Les seues dades personals no seran cedides a tercers, a excepció dels supòsits previstos en la legislació vigent. Els usuaris amb les dades tractades podran exercir gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, en el seu cas, oposició de les seues dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL al carrer d’Isaac Peral, 25, 46024 València, o a través de l’adreça de correu electrònic bonagent@bonangent.org. Les dades dels usuaris podran ser conservades mentre que aquests no comuniquen el seu dret de cancel·lació o oposició.

Una vegada acabada la relació amb l’entitat la informació personal de la persona usuària es mantindrà per un període màxim de 5 anys.

Tanmateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).