L’ALQUERIA

Per a un cor enèrgic i fort, l'agricultura ecològica és la seua formació laboral

Previous slide
Next slide

L’Alqueria de Bona Gent és un projecte de formació i inserció laboral, adreçat a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Naix al 2013 amb la intenció de donar resposta a una realitat insuficient i poc diversa pel que fa a les possibilitats d’inserció d’aquest col·lectiu.

Aleshores, es decideix apostar per les oportunitats que ofereix l’Agricultura Ecològica, atés que es tracta d’un sector emergent al nostre país  i que, a més a més, vivim a una terra amb tradició i unes condiciones molt adequades per al seu desenvolupament.

El projecte s’ubica a una Alqueria en lloguer a l’horta metropolitana de València, el Racó de l’Anell.

S’imparteix tant formació teòrica en Agricultura Ecològica, com formació pràctica, a través del conreu d’un extens hort hortícola, un camp de tarongers i dos menuts hivernacles.

Aquestes activitats es complementen amb formació i recolzament en habilitats socials i laborals.

El projecte es fonamenta en aquests pilars

Participació activa de la persona amb diversitat functional; assimilació de conceptes; potenciació de la responsabilitat individual; apoderament de la persona amb diversitat funcional intel·lectual, per tal de deixar de costat l’estigmatització social de les persones amb diversitat funcional quan es considera que no poden realitzar les mateixes funcions que la resta.

Potenciació de la intel·ligència social i pràctica. Es tracta de desenvolupar la capacitat de mantenir-se per ella mateixa com a persona independent en la realització de les tasques de la vida diària, així com la capacitat per a entendre les expectatives socials i la conducta aliena i poder assolir habilitats socials integradores.

Desenvolupament de proximitat. L’activitat està enfocada de forma inclusiva per a l’entorn de la persona amb discapacitat i té com a objectiu intervenir directament en el context on aquesta persona es desenvolupa.

Capacitació. S’aposta per les capacitats i el potencial del sujecte mitjançant sistemes metodològics i didactics, tanmateix s’ha demostrat la seua eficàcia en la intervenció en sujectes amb necessitats educatives ja que afavoreix el desenvolupament d’aprenentatges, habilitats i destreses per a facilitar la seua integració social i laboral.

A nivell social i individual de l’usuari/a, ens adonàrem que els tipus d’accions que formen aquesta activitat fomenten l’unió grupal i el suport mutu que en altres àmbits d’acció no s’aconsegueixen,  amb tot impliquen activitats que són necessàries per al treball en equip i augmenten la integració de l’individu en la societat.

L’objectiu que pretenem assolir amb aquest projecte és la consolidació d’un recurs laboral per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, amb l’establiment d’un model sostenible de formació i treball amb suport i un pont d’accés al mercat laboral ordinari.

Venda de verdures ecològiques

Venda al detall dels productes i amb transport a domicili.

PRODUCTOS-ALQUERIA-1
PRODUCTOS-ALQUERIA-2
PRODUCTOS-ALQUERIA-3
Tríptico Alquería Productos2