FAMÍLIES

Previous slide
Next slide

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Servei d’utilitat pública d’informació, assessorament i orientació la finalitat de la qual és respondre a les necessitats d’informació general de l’Entitat plantejades per qualsevol persona o institució pública o privada que s’acoste a l’associació.

ACOLLIDA A NOUS/ES SOCIS/ES

Es tracta d’acollir a les famílies/tutors de persones amb diversitat funcional intel·lectual susceptibles de convertir-se en socis i/o sòcies, per tal d’escoltar les seues demandes i assessorar-los sobre els serveis existents i que millor responen a les seues necessitats.

ATENCIÓ A FAMÍLIES/TUTORS I SOCIS/ES

Atenció i intervenció davant les demandes formulades per les famílies/tutors i socis/es, portant a terme les derivacions internes i externes pertinents.
El recolzament a les famílies ha de ser integral, per tant és imprescindible el treball en xarxa amb totes les àrees de l’entitat.

Es tracta de treballar les àrees de formació en autonomia personal i social (domèstica, l’ús de serveis comunitaris, transport, etc,…) i l’àrea d’habilitats socials i de convivència. A més a més de la formació en aquestes àrees, es duran a terme activitats d’oci complementàries per tal de fomentar l’autodeterminació en el moment de l’elecció de les activitats a realitzar.

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS

L’organització d’activitats diverses -xerrades, tallers, demostracions i events-, d’actualitat i interés per a les persones que conformen Bona Gent, especialment adreçades a les famílies/tutors i socis/es.

Per a la realització d’aquestes activitats comptem amb la participació altruista de professionals del sector social i d’altres sectors d’activitats d’interés, que ens ofereixen el seu temps i coneixements, amb la potenciació de la inclusió i la participació a la comunitat.

Participem també en la difusió d’activitats organitzades tant des de la Federació d’Associacions de Persones amb Diversitat Funcional Intel·lectual de la Comunitat Valenciana –Plena Inclusió C.V.-, com des d’altres centres públics i privats de caràcter social, amb el foment de la implicació i participació dels nostres socis/es i les seues famílies/tutors en les activitats que considerem que poden desenvolupar les seues inquietuds.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

TALLER D'ACTIVITATS DIÜRNES

L’objectiu del taller d’activitats diürnes és donar una resposta adequada a la necessitat d’ocupació de les persones amb diversitat funcional intel·lectual mitjançant mesures de recolzament que, a causa de les característiques organitzatives i de mitjans amb les què compta la comunitat, no tenen la possibilitat de rebre. Es tracta de millorar la seua qualitat de vida i la dels seus familiars.

El taller d'activitats diürnes, ofereix:
Un temps ocupat i formatiu per a la persona.
Orientació i acompanyament a la família en el procés de recerca d’un recurs més adequat a les seues necessitats.
L’estada en el taller d’activitats diürnes dona la possibilitat a la persona a relacionar-se amb un grup d’iguals, aprendre a desenvolupar-se personalment, a potenciar habilitats socials, sempre en coordinació amb altres àrees de l’entitat en les quals puga participar.

En el taller d’activitats diürnes té com a finalitat oferir un suport social a totes aquelles persones que requerisquen aquest servei, contribuint amb això a la millora en el seu benestar individual i familiar.

La intervenció amb els/as usuaris/as es realitza amb actitud positiva, oferint confiança, seguretat, orientació, procurant el seu benestar, màxima autonomia i desenvolupament personal.

RESPIRS D’EMERGÈNCIA

Adreçat a les famílies que en un moment puntual i determinat necessiten la nostra ajuda per aquests tres motius:

a) Malalties i hospitalitzacions,
b) Prevenció de l’estrés.
c) Conciliació familiar i laboral.

Si desitges rebre més informació o necessites ajuda, posa’t en contacte amb nosaltres.

Porquè tots i totes som BONA GENT.