OCI

L'oci participatiu és un dret de les persones amb diversitat funcional intel·lectual

L’OCI exerceix un paper essencial en la vida de les persones i sent un dret fonamental, ningú en pot ser privat per raons de discapacitat, gènere, orientació sexual, edat, ètnia o qualsevol circumstància personal o social.

Sota aquestes premises, des de l’Àrea d’Oci, l’objectiu principal que ens plantegem és l’oferiment de viatges i activitats a persones amb diversitat funcional tant per a fomentar la participació ciutadana i social com per aconseguir l’exercici efectiu dels seus drets.

VIAJES-OCIO-BONAGENT1
ACTIVIDAD-OCIO-BONAGENT-1

“Els Estats Part en la present Convenció reconeixen el dret en igualtat de condicions de totes les persones amb Diversitat Funcional a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les de les altres, i han d’adoptar mesures efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d’aquest dret a les persones amb Diversitat Funcional i la seua plena inclusió i participació a la comunitat.”

(Declaració de Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, ONU)

ACTIVITATS QUE ES REALITZEN AL LLARG DE L’ANY

VIATGES (Falles, Pasqua, Maig, Juliol, Halloween, Pont de la Constitució i Nadal)

VACANCES D’ESTIU (quatre torns)

CLUBS D’OCI (AVANÇAR, PILOT, AMICS, JOVE)

ESCOLES D’OCI (Reis i Pasqua)

DIVERTIRSE-OCIO-BONAGENT-1
DESCRIPCIÓ DELS CLUBS:

AVANÇAR: Persones entre 20 – 60 anys. Grup amb necessitats de recolzament extenses.

PILOT: Persones entre 20 – 60 anys. Grup amb necessitats de suport moderades.

AMICS: Persones entre 20 – 36 anys. Grup amb necessitats de recolzament puntuals per a gaudir de l’oci de manera autònoma i parcialment autogestionada.

JOVE: Persones entre 30 – 65 anys. Grup amb necessitats de suport puntuals per a gaudir de l’oci de manera autònoma i parcialment autogestionada.

Previous slide
Next slide