Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

 De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en coneixement que el titular del lloc web és:

ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

C/ Isaac Peral, 25, 46024 València

CIF G-46134268

Tel: 963 301 477; E-mail: bonagent@bonagent.org

 1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web  https://www.bonagent.org/    (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, (d’ara endavant, ASSOCIACIÓ BONA GENT o el Titular), amb CIF G-46134268 i domicili social al carrer Isaac Peral, 25, 46024 València.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïedor d’accés contractat pels usuaris.

 1. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús, recollides en l’esmentat Avís, poden sofrir modificacions.

ASSOCIACIÓ BONA GENT es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible en la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades.

 1. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en aquest lloc.  ASSOCIACIÓ BONA GENT realitza els màxims esforços perquè la navegació es desenvolupe en les millors condicions i per tal d’evitar qualsevol tipus de perjudicis que puguen succeir.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pugueren ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors dissenyats per aquest web site.

 1. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web.

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, per tant queda prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incurrir en activitats que poden ser considerades il·lícites o il·legals, i que poden infringir els drets de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT o de tercers, o que poden danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització d’aquesta per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual, industrial, etc.).

2) Realitzar, amb l’ús dels continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com ara enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació semblant.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accesibles a través d’aquesta pàgina web.

 1. Actualitat

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest web site.

 1. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits pels drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refundit de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a ASSOCIACIÓ BONA GENT o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular, tant dissenys, textos, gràfics, imatges, vídeos, informació, aplicacions, software, música, so i d’altres arxius, així com la seua sel·lecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats.

Ninguna part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda en cap manera ni per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitat comercial, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

 1. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, ròtuls d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 1. Cookies

Qualsevol informació relativa a les cookies emprades en aquest web site, així com les opcions per a la seua modificació o desinstal·lació estan disponibles a través del canal Política de Cookies 

ASSOCIACIÓ BONA GENT podrà utilitzar cookies durant l’accés a aquesta pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seua visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en arxius menuts que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir a la pàgina web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura la pàgina amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres llocs web.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador per a impedir la creació d’arxius cookie o rebre un avís del moment en què açò ocorre. La pàgina web és accesible sense necessitat de l’activació d’aquestes opcions referents als arxius cookie, però pot impedir el correcte funcionament dels mecanismes de seguretat per a determinats serveis. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie de la pàgina web és la de facilitar la navegació de l’usuari.

 1. Hiperenllaços

L’usuari que vol introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes evite les responsabilitats legals:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de ninguna forma (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envolten aquesta pàgina o que permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a aquesta, i que, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb contiguts aliens a ella: (I) done lloc a error, confusió o engany sobre la vertadera procedència del servei o dels continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) intente aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ASSOCIACIÓ BONA GENT, els seus treballadors o sobre les activitats que desenvolupen.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubica l’enllaç que ASSOCIACIÓ BONA GENT ha prestat el seu consentiment per a la inserció d’aquest o que, d’altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o qualsevol altre distintiu de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, dins de la pàgina del remitent, excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, i sempre que es permeta un enllaç directe amb la pàgina web de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableix l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i els bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) puguen induir en l’usuari la falsa concepció que l’ASSOCIACIÓ BONA GENT subscriu, recolza o s’adhereix de qualsevol manera a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites del remitent; (III) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ BONA GENT es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i exigir la seua retirada si no compleixen les condicions exigides en aquest apartat.

 1. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en les quals puga incórrer o dels perjudicis causats a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

ASSOCIACIÓ BONA GENT no serà responsable dels possibles danys o perjudicis derivats d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivats per causes alienes a l’empresa, així com dels retards o bloqueig en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

ASSOCIACIÓ BONA GENT no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències derivades de les errades en els continguts proporcionats per tercers que poden aparéixer en aquesta pàgina web.

Tanmateix, ASSOCIACIÓ BONA GENT tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis visualitzats mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectamente, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En el cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-ho en coneixement de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, seguint el procediment establert en l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre ASSOCIACIÓ BONA GENT i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen accés, ni la recomanació, promoció o identificació de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’aquests. ASSOCIACIÓ BONA GENT es reserva el dret a retirar de mode unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

ASSOCIACIÓ BONA GENT no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat d’aquests ni per qualsevol altre dany imputable directament a ella.

ASSOCIACIÓ BONA GENT s’eximeix de responsabilitat en quant a les cookies que tercers pugueren instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

 1. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació s’haurà d’enviar un correu electrònic a bonagent@bonagent.org o enviar una comunicació escrita a ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL al C/ Isaac Peral núm. 25, baix, 46024 de València.

 1. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions derivades es troben salvaguardades per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia derivada de l’accés o la utilització d’aquest web site será competència dels tribunals de València.

ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, 2018 ©Tots els drets reservats.