SERVEIS COMPLEMENTARIS

VALENCIANO-GRUPO-AUTOGESTION-BONAGENT

GRUP D’AUTOGESTORS “LA PRÒPIA VEU”

El concepte d’autogestió: Autodefensa, autogestió…, són mots que signifiquen que les persones amb diversitat funcional intel·lectual parlen per elles mateixes, s’autorepresenten, són els seus propis portaveus, són protagonistes de la seua vida. Fins ara altres han parlat en el seu nom (pares, professionals, institucions, administració…), amb la creença de no tenir la capacitat per a fer-ho per elles mateixes. La nostra tasca és escoltar-los i oferir-los l’ajuda necessària perque trien i prenguen decisions significatives en la seua vida en comunitat.

El fet de donar veu a un col·lectiu fins ara silenciat per tal de reconéixer aquest dret suposa, en el cas de les persones amb diversitat intel·lectual, l’oferiment del suport i dels espais necessaris per a desenvolupar un “entrenament”, un aprenentatge de la participació. Fins que la societat en general no proporcione les circumstàncies necessàries perquè totes aquestes persones tinguen l’oportunitat d’exercir el seu dret a participar, necessiten l’ajuda i el suport d’amics/es i d´altres persones per a poder defensar-se. Els grups d’autogestors són un espai on “entrenar-se” i aprendre a participar, triar i produir accions adreçades a ser els protagonistes de la seua pròpia vida.

GRUP D’ AUTOAJUDA

Els grups d’ajuda estan formats per persones que experimenten situacions semblants en la vida i que es reuneixen periòdicament per a compartir les seues vivències. És un lloc segur per a fomentar l’intercanvi d’idees sobre diferents temes en reunions periòdiques i de forma física. Els grups tenen un sistema de membres obert, és a dir, els membres poden participar lliurement i no és necessari un compromís a llarg termini. La funció de suport mutu es defineix a partir del compliment de les regles de la reciprocitat horitzontal, simètrica i generalitzada, per aquest motiu el paper del tècnic assignat no és el de “director” de la sessió, sinó solament organitzatiu. El tècnic compleix un paper auxiliar durant les sessions, no pot dirigir-les, ni marcar la temàtica ni ser el protagonista i director d’aquestes.

GRUP DE MARES I PARES

Espai on els familiars de persones amb diversitat intel·lectual comparteixen inquietuds, dubtes, experiències, etc,… Sessions: 1 vegada/mes Horari: dimarts (vesprades)

VALENCIANO-GRUPOS-AUTOAYUDA-BONAGENT