VIDA INDEPENDENT

Fomentar habilitats per a la vida autònoma ensenyant a fer i decidir lliurement

El servei de Vida Independent té com a objectiu afavorir habilitats per a la vida autònoma dels usuaris i usuàries d’aquest servei a través de:

  • Informació i assessorament en vida independent.
  • Habitatges tutelats. Centres concertats per la Conselleria de Benestar Social i Polítiques Inclusives.

Habitatges ordinaris i normalitzats en l’entorn on conviuen persones amb diversitat funcional intel·lectual, totes majors d’edat, per afavorir l’autonomia personal i social i que estan supervisats per un equip d’educadores/s.

Bona Gent, APDI, compta amb dos habitatges tutelats. En cadascun d’aquests viuen 6 persones amb diversitat funcional intel·lectual amb capacitat i autonomia suficients per a la vida diària encara que necessiten supervisió en situacions concretes.

Als habitatges es treballen les següents Àrees d’Habilitats Adaptatives:

 Vida en la llar.

 Atenció personal.

 Salut i seguretat.

Habilitats socials.

 Habilitats acadèmiques funcionals.

 Comunicació.

Autodeterminació.

 Treball.

Una persona independent és guionista i intèrpret de la seua pròpia vida, sols necessita aprendre com

OBJECTIU GENERAL:

Millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i les seues famílies, afavorint la seua autonomia personal i social amb l’assoliment d’un major benestar físic, psicològic i emocional per aquestes persones.

Objectius específics:

  1. Proporcionar una llar on es possibilite un adequat desenvolupament personal i social.
  2. Oferir un grup de convivència que proporcione als nostres beneficiaris i beneficiàries l’estabilitat, seguretat i equilibri emocional necessaris.
  3. Afavorir l’aprenentatge i desenvolupament d’habilitats necessàries per a una vida autònoma.
  4. Potenciar l’autodeterminació.
  5. Afavorir la normalització de la vida dels beneficiaris i beneficiàries, la integració i participació activa en la societat i la sensibilització i conscienciació social.
  6. Procurar i afavorir unes relacions familiars fluides i positives.

VIVENDA DONES

VIVENDA HÒMENS

Si busques més informació, posa’t en contacte a través del següent formulari.