EDUCACIÓ

Escola Permanent d'Adults: Un camí formatiu, un pas més per al desenvolupament personal

SERVICI DE FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Inclou totes les accions formatives dirigides a les persones amb diversitat funcional intel·lectual per a la inclusió social i la vida independent. Aquelles competències fonamentals per al desenvolupament personal, que són de molta importància per a la seua preparació laboral i la posterior integració al mercat laboral, així com per a la seua participació en la societat i per al desenvolupament d’una vida independent.

LLOC I HORARI:

L’horari de les accions formatives és de 17.30-19.30 de dilluns a divendres, en la seu de Bona *Gent, des del 13 de  setembre de 2021 al 27 de juny de 2022.

A causa del Covid19, cada taller tindrà un aforament màxim de 10 persones amb diversitat intel·lectual, podent una mateixa persona estar matriculada en més d’una activitat.

GRUPS DE GRADUAT

Per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària per Adults, amb estudi i classes adaptades a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Per aconseguir aquest objectiu Bona Gent és entitat vinculada al CEED (Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana) que dirigeix tot el procés educatiu.

– Nivell, Cicle I (Formació Bàsica)
– Nivell, GES I (1r i 2n d’ESO)
– Nivell, GES II (3r i 4t d’ESO)

grupo de graduado ciencia y tecnología

RESTA DE GRUPS

A) TALLER D’AUTONOMIA I - II:

L’objectiu principal d’aquests tallers és desenvolupar les capacitats cognitives i les habilitats relatives als aprenentatges escolars per aconseguir una aplicació directa en la pròpia vida: l’escriptura; la lectura; l’utilització de conceptes bàsics de càlcul pràctic; coneixement bàsic d’aspectes relacionats amb el coneixement del medi físic, la salut pròpia i la sexualitat; la geografia; i el coneixement del medi social. Cal assenyalar que l’objectiu d’aquest taller no és l’assoliment d’un determinat nivell acadèmic sinó, més aviat, l’adquisició d’habilitats escolars que siguen funcionals per a dur una vida independent.

EDUCACION-AUTONOMIA-I-II-BONAGENT-1

Taller d’autonomia I

Relacionat amb la millora de les competències lingüístiques.
- Taller de Lectura i Neolector

Taller d’autonomia II

Relacionat amb la millora de les competències matemàtiques bàsiques i el maneig de l’euro, aplicat a coneixements funcionals per a millorar l’autonomia personal
-Taller de l’Euro
EDUCACION-AUTONOMIA-I-II-BONAGENT

B) TALLER DE PINTURA

La seua finalitat d'expressar a través del llenç i altres materials sentiments, emocions i pensaments.
ARTES-ESCENICAS-BONAGENT-1

C) TALLER D’HABILITATS SOCIALS:

L’objectiu general és proporcionar als adults habilitats comunicatives bàsiques amb la finalitat de respondre de forma adequada i pertinent a les diferents situacions de la vida quotidiana. Proporcionar habilitats per comunicar-se en un context normalitzat, on poder expressar els propis pensaments, sensacions i sentiments. Així com aquelles habilitats relacionades amb la mostra d’una adequada assertivitat i d’una defensa dels seus propis desitjos, opinions i interessos.
Taller ús de la comunitat

Per a treballar les habilitats relacionades amb l’adequada utilització dels recursos de la comunitat relacionats amb el gaudi de la cultura. Vinculades amb aquestes, hi trobem les habilitats relacionades amb un comportament correcte i adequat en la comunitat, la comunicació d’eleccions personals i necessitats, la interacció social, l’ús del transport i serveis com biblioteques, museus…

- Visites culturals una vegada al trimestre,

dia per determinar.

Visita Museu Ciències Naturals

D) TALLER DE SCRAP

Aquest taller consisteix a crear i decorar a partir de retallades, adhesius, collages, etc. La seua finalitat és l'entreteniment i el desenvolupament de la creativitat a través de l'expressió artística.

GRUP DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS A LA GVA. GRUP “SERVEIS DE SUPORTS GENERALS”, ESCALA SUBALTERN.

Estes oposicions van exclusivament dirigides a persones amb diversitat intel·lectual

Objectiu: preparar l’examen d’oposició a la Generalitat Valenciana, grup de” Serveis de Suports Generals”.
El temari d’estudi està adaptat i en lectura fàcil.

Horari:

  • Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:30h. (Grup A)
  • Dimecres y divendres de 17:30h a 19:30h. (Grup B)

Beneficiaris: persones majors de 16 anys, en possessió d´un certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% de diversitat intel·lectual.

Grup: màxim 8 persones

oposiciones5