EDUCACIÓ

Escola Permanent d'Adults: Un camí formatiu, un pas més per al desenvolupament personal

SERVICI DE FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Inclou totes les accions formatives dirigides a les persones amb diversitat funcional intel·lectual per a la inclusió social i la vida independent. Aquelles competències fonamentals per al desenvolupament personal, que són de molta importància per a la seua preparació laboral i la posterior integració al mercat laboral, així com per a la seua participació en la societat i per al desenvolupament d’una vida independent.

LLOC I HORARI:

L’horari de las accions formatives és de 17:30-19:30 de dilluns a divendres, a la seu de Bona Gent, des del 24 de setembre de 2018 al 27 de juny de 2019. Cada taller tindrà un aforament màxim de 10-12 persones amb discapacitat intel·lectual, i una mateixa persona podrà estar matriculada en més d’una activitat. Així el centre per al curs 2018-2019 oferirà 125 places, a través de les seues diferents activitats.

GRUPS DE GRADUAT

Per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària per Adults, amb estudi i classes adaptades a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Per aconseguir aquest objectiu Bona Gent és entitat vinculada al CEED (Centre Específic d’Educació a Distància de la Comunitat Valenciana) que dirigeix tot el procés educatiu.

– Nivell, Cicle I (6é d’Educació Primària)
– Nivell, GES I (1r i 2n d’ESO)
– Nivell, GES II (3r i 4t d’ESO)

GRUPO-GRADUADO-EPA-BONAGENT

RESTA DE GRUPS

A) TALLER D’AUTONOMIA I - II:

L’objectiu principal d’aquests tallers és desenvolupar les capacitats cognitives i les habilitats relatives als aprenentatges escolars per aconseguir una aplicació directa en la pròpia vida: l’escriptura; la lectura; l’utilització de conceptes bàsics de càlcul pràctic; coneixement bàsic d’aspectes relacionats amb el coneixement del medi físic, la salut pròpia i la sexualitat; la geografia; i el coneixement del medi social. Cal assenyalar que l’objectiu d’aquest taller no és l’assoliment d’un determinat nivell acadèmic sinó, més aviat, l’adquisició d’habilitats escolars que siguen funcionals per a dur una vida independent.

EDUCACION-AUTONOMIA-I-II-BONAGENT-1

Taller d’autonomia I

Relacionat amb la millora de les competències lingüístiques.
- Taller de Lectura.

Taller d’autonomia II

Relacionat amb la millora de les competències matemàtiques bàsiques i el maneig de l’euro, aplicat a coneixements funcionals per a millorar l’autonomia personal
-Taller de l’Euro
EDUCACION-AUTONOMIA-I-II-BONAGENT

B) TALLERS D’ARTS ESCÈNIQUES

L’objectiu principal d’aquests tallers és facilitar l’accés a la creació artística, el desenvolupament de la creativitat i l’expressió de sentiments, emocions, idees… D’aquesta manera, es proporciona benestar emocional a la persona.
ARTES-ESCENICAS-BONAGENT-1
Taller de Pintura

Té com a finalitat expressar mitjançant el llenç i d’altres materials sentiments, emocions i pensaments.

Taller d’Expressió Corporal

Es treballa l’expressió artística a través de la dança i el teatre.

Taller d’Expressió Plàstica

És una forma de representació i comunicació a través del domini de materials plàstics i de diverses tècniques que afavoreixen la creativitat.

ARTES-PLASTICAS-BONAGENT-3
ARTES-PLASTICAS-BONAGENT-3

C) TALLER D’HABILITATS SOCIALS:

L’objectiu general és proporcionar als adults habilitats comunicatives bàsiques amb la finalitat de respondre de forma adequada i pertinent a les diferents situacions de la vida quotidiana. Proporcionar habilitats per comunicar-se en un context normalitzat, on poder expressar els propis pensaments, sensacions i sentiments. Així com aquelles habilitats relacionades amb la mostra d’una adequada assertivitat i d’una defensa dels seus propis desitjos, opinions i interessos.
Taller ús de la comunitat

Per a treballar les habilitats relacionades amb l’adequada utilització dels recursos de la comunitat relacionats amb el gaudi de la cultura. Vinculades amb aquestes, hi trobem les habilitats relacionades amb un comportament correcte i adequat en la comunitat, la comunicació d’eleccions personals i necessitats, la interacció social, l’ús del transport i serveis com biblioteques, museus…

- Visites culturals una vegada al trimestre,

dia per determinar.

VISITAS-CULTURAS-ACTIVIDAD-BONAGENT
Visita Museu Ciències Naturals

CURS D’INFORMÀTICA:

Tots els dilluns de 16:15 a 17:30h.
CURSO-GRATUITO-INFORMATICA-BONAGENT

GRUP DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS A LA GVA. GRUP “SERVEIS DE SUPORTS GENERALS”, ESCALA SUBALTERN.

Aquestes oposicions van exclussivament adressades a persones amb diversitat intel·lectual.

Objectiu: preparar l’examen d’oposició a la Generalitat Valenciana, grup de” Serveis de Suports Generals”.
El temari d’estudi està adaptat i en lectura fàcil.

Horari:

  • Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:30h. (Grup A)
  • Dimecres y divendres de 17:30h a 19:30h. (Grup B)

Beneficiaris: persones majors de 16 anys, en possessió d’un certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% de diversitat intel·lectual.

Grup: màxim 8 persones.

Observacions: per a inscriure’s a les oposicions no calen requisits de titulació acadèmica. Per això, per exemple, no és necessari el graduat escolar, però si el tens et sumarà punts. Si tens algun títol homologat per la Generalitat de valencià o un altre idioma també et sumarà punts per a l’examen. Si s’aprova la part d’oposició ii no es pot acreditar cap coneixement del valencià caldrà realitzar els cursos de perfeccionament oportuns que a este fi es realitzaran a través de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAAP) en coordinació amb la Junta.

PREPARACION-OPOSICIONES-GVA