INSERCIÓ LABORAL

Treball i realització personal, una via essencial de la Vida Independent

Bona Gent, amics de les persones amb discapacitat intel·lectual 
és agència de col·locació autoritzada pel Servei Públic Espanyol des d’octubre de 2015.
Oferim servei d’intermediació laboral públic i gratuït en col·laboració amb els serveis públics de treball i segons amb allò establert en el Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

La nostra finalitat principal és mitjançar en el mercat de treball entre les empreses i les persones, posant-los en relació.

L’agència s’adreça especialment a les persones desocupades però també, a les persones que es troben en període de formació o que cerquen una millora laboral. L’objectiu és facilitar a aquestes persones la seua participació en processos selectius amb possibilitats reals de ser seleccionades i l’oportunitat d’accedir a un treball adequat al seu perfil professional.

Treballem amb les empreses en la recerca de perfils professionals adequats a les seues necessitats, i els oferim suport i assessorament en gestió de recursos humans i en matèria de contractació de col·lectius bonificats.

L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00, es podrà modificar en casos excepcionals i per necessitats del servei laboral (amb el compliment del mínim establert de 25 hores setmanals).

Telèfon de contacte: 96 3301477
Adreça : C/ Isaac Peral 25- Baix 46024 València
insercion@bonagent.org
laboral@bonagent.org

Som Agència de Col·locació autoritzada nº 1000000198

Informació sobre ofertes d'ocupació en la nostra Plataforma, clicant sobre la imatge "Gestionandote"

ORIENTACIÓ LABORAL

Servei dedicat a la formació i inserció laboral de persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Treballem les àrees d’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ laboral  així com el posterior seguiment per al manteniment del lloc de treball.

PER A LES PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ OFERIM

Realització d’ itineraris individualitzats consensuats amb la persona demandant d’ocupació amb el propòsit d’aconseguir un lloc de treball o les habilitats necessàries per a l’obtenció i el manteniment d’aquest.

En l’itinerari es treballa:

 • Entrevista en profunditat, perfil professional, detecció de necessitats amb l’orientació i el recolzament individualizats, a partir d’una valoració de les capacitats, habilitats i aspiracions de la persona.
 • Tutories individuals i grupals amb la persona demandant de feina i amb la seua familia.
 • Recerca  i derivació a  recursos comunitaris.
 • Recerca activa de treball amb la dotació de les eines necessàries perquè siga efectiva.
 • Derivació a recursos formatius.

Per assolir la inserció laboral realitzem una prospecció empresarial  per tal d’aconseguir ofertes de treball susceptibles de ser ocupades per les persones de la borsa de treball.

Som intermediaris amb les empreses, ja que acompanyem tant a l’empresa com a la persona demandant d’ocupació en el procés d’inserció.

Previous
Next

Si busques treball, posa’t en contacte a través del següent formulari.

INSERCION-LABORAL-EMPRESAS

PER A LES EMPRESES CONTRACTANTS OFERIM

L’Àrea d’Inserció Laboral de Bona Gent col·labora amb el programa INCORPORA des dels seus inicis l’any 2006. INCORPORA és un programa d’inserció laboral finançat per L’Obra Social La Caixa i desenvolupat por entitats socials sense ànim de lucre, especialistes en els distints col·lectius amb una major vulnerabilitat d’accés al mercat laboral.

Quins avantatges té INCORPORA per a l’empresa?

 • Servei totalment gratuït i sense compromís.
 • Eina de selecció de personal posada al servei de les empreses en recerca de perfils professionals específics.
 • Agilitat i rapidesa de resposta a les necessitats i demandes de l’empresa, gràcies al treball en xarxa, a nivell autonòmic i nacional.
 • Preselecció de candidats segons el perfil demandat.
 • Major ajustament persona-lloc, en conéixer ben bé els usuaris del nostre programa.
 • Adaptació de llocs de treball (en els casos que ho requerisquen).
 • Acompanyament en tot el procés.
 • Assessorament en matèria de contractació de col·lectius vulnerables: informació sobre les ajudes i subvencions.
 • Ser socialment responsable (RSE), participant de manera activa i social en la nostra comunitat per ajudar a la inserció laboral de persones amb una major dificultat d’accés al món laboral.

Si vols col·laborar i ets Empresa, posa’t en contacte a través del següent formulari.

TALLER D’ARTS I OFICIS

Taller prelaboral que té com a finalitat l’adquisició de destreses manipulatives i d’aptituds i actituds que fomenten la consecució d’un lloc de treball i el seu posterior manteniment.

En el Taller d’Arts i Oficis (TAIO) treballem per aconseguir que els i les participants:

 • Tinguen una ocupació diària d’índole prelaboral amb l’elaboració de productes.
 • Es formen en habilitats tant socials com laborals.
 • S’establisquen, al mateix temps, objectius individuals centrats en la persona.

Les habilitats socials i laborals són fonamentals dins del projecte del Taller d’Arts i Oficis (TAIO), atés que gran part de l’èxit en la integració laboral i social passa per demostrar unes correctes habilitats socials en tots i cadascun dels espais i les situacions a las què es poden enfrontar.

En aquest sentit, l’estada en el TAIO els ajuda a relacionar-se en un grup d’iguals, aprendre a desenvolupar-se personalment i en les seues relacions socials, sempre en coordinació amb la resta de serveis en els què poden participar per a fer més efectiu el procés integrador de la persona.

Previous
Next