Política de Privacitat

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, que està a disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, a l’interés de gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, dubtes o suggerències, així com les publicacions o qualsevol dels serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, ofertats, patrocinats i/o esponsoritzats per l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

Pel que fa al termini de conservació, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals o se suprimiran si ho sol·licita l’interessat, sempre que estiga legitimat per a demanar-ho.

L’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL està legitimada per al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a una o diverses finalitats específiques, com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de Dades Personals.

D’altra banda, per a garantir la seua autenticitat i veracitat, es mantindran actualitzades les dades dels nostres fitxers, informàtics i/o en paper. De manera que l’usuari haurà de realitzar els canvis directament, si hi està habilitat, o s’haurà d’adreçar, per un mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent a l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

Les dades personals recaptades mitjançant el correu electrònic, propietat del responsable del tractament, no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en els supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics pels quals s’informarà a l’usuari.

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercir els seus drets, d’acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatius a l’interessat
  • Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Dret a oposar-se al tractament
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I on especificarà quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet, i la remetrà a aquesta adreça: BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, domicili social al C/ Isaac Peral núm. 25, baix, 46024 de València.

Finalment, s’informa que ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades. D’aquesta manera s’evita la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.

Una vegada acabada la relació amb l’entitat la informació es mantindrà per un període màxim de 5 anys.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem es pose en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic bonagent@bonagent.org