Ajuda del Consorci del Consell de L,Horta de València per a l’Alqueria

El passat dia 8 de novembre de 2022, es va signar un Conveni de col·laboració entre el Consorci del Consell de L,Horta de València i Bona Gent APDI. L’objecte d’aquest Conveni és instrumentar el suport econòmic del CHDV a Bona Gent a les despeses corrents per a l’execució del projecte l’Alqueria de Bona Gent, com personal i subministraments.

El projecte es desenvolupa en un entorn educatiu mediambiental saludable com és el Racó de L´Anell, en plena Horta valenciana, i ofereix formació en habilitats agràries, mitjançant el desenvolupament d’una activitat productiva, l’ecològica. Des d’ell es promou també el consum de productes ecològics.

Els beneficis que obtenen les persones participants són molt alts, ja que millora la seua salut física, psíquica i emocional, i això repercuteix directament de manera positiva en el seu entorn familiar.

Des del projecte de l’Alqueria volem agrair aquesta ajuda que ens dona suport en el seu funcionament i manteniment, i permet que l’alumnat puga continuar fent ús del Taller Agroecològic.