Política de privacitat Empreses / Professional

Les seues dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (ASSOCIACIÓ BONA GENT), amb la finalitat de gestionar la seua sol·licitud de col·laboració com a representant de l’entitat indicada al formulari. Les seues dades són tractades en base al consentiment prestat mitjançant l’enviament d’aquest formulari. Les seues dades personals no seran cedides a tercers. Els usuaris amb les dades tractades podran exercir gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, en el seu cas, oposició de les seues dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d’acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits amb comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’ASSOCIACIÓ BONA GENT, AMICS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (ASSOCIACIÓ BONA GENT) al carrer d’Isaac Peral, 25, 46024 València. Les dades dels usuaris seran conservades mentre que aquests no comuniquen el seu dret de cancel·lació o oposició. Tanmateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Una vegada acabada la relació amb l’entitat la informació es mantindrà per un període màxim de 5 anys.